SOL

Gjesdal kommune har utviklet et forskningsbasert verktøy som brukes i arbeidet med å gjøre elevene til funksjonelle lesere.

 

SOL-verktøyet har vært brukt i Gjesdal siden 2006 og er jevnlig evaluert og oppdatert i møte med praksis og forskning. SOL er utarbeidet av en gruppe lærere under ledelse av leksolog Elisabeth Lomeland. Professor Torleiv Høien var faglig veileder. SOL er delt med kommuner over hele Norge. Oversikt over kommuner som bruker SOL finner du her.

Målene for arbeidet med SOL:

 • Å styrke elevers leseferdighet
 • Å gjøre alle elever til funksjonelle lesere
 • Å gi lærere høy kompetanse innen fagfeltet lesing, slik at de kan agerer rett i møte med elever
 • Å kartlegge og dokumentere hvor elever til enhver tid er i sin leseutvikling
 • Å gi lærerne et verktøy som gjør dem i stand til å gi den enkelte elev tilpasset veiledning
 

Hva innebærer dette:

 • SOL gir lærere et felles språk, slik at de kan gi en mer presis tilbakemelding til elever og foreldre
 • SOL har satt den normale leseutviklingen inn i en pyramide med 10 trinn.
 • Elevskjema inneholder ca 60 kjennetegn på elevens lesing
 • På bakgrunn av observasjon finner læreren elevens hovedstrategi
 • Leseutviklingen er dynamisk. Det innebærer at elever kan ha kjennetegn fordelt på flere trinn
 • Elevene soles 2 ganger pr. år
 • Observasjon av elevers lesing registreres i Conexus Engage
 • Hver skole har en SOL veileder
 

Opplæring i bruk av SOL

Gjesdal kommune har hatt egne kursholdere som har hatt SOL kurs for andre kommuner Disse kursene tilbyr vi ikke lenger, men presentasjonene som er brukt i kursene er tilgjengelig på SOL- lesing under fanen “ressurser”.

Under “ressurser” finner dere også SOL-permen som inneholder; SOL teorigrunnlag, SOL presentasjoner og beskrivelse av arbeidsmøter, tips og tiltak.

I 2021 har Gjesdal laget et SOL-webinar. Dette kan fungere som innføring i SOL for nytilsatte lærere, men kan også brukes som repetisjon for skoler/kommuner som allerede benytter SOL.

Webinaret kan bestilles hos Gjesdal kommune. jone.haarr@gjesdal.kommune.no/ Jone Haarr mob 41161967

Conexus Engage

SOL resultatene registreres i Conexus Engage høst og vår.

Du får god oversikt og innsikt i klassens og enkeltelevers kompetansenivå i lesing. Du kan følge elevene gjennom alle 10 årene de er elever i grunnskolen.

Du får forslag til tiltak på hver enkelt elev etter soling.

SOL-webinar

Nr

Tittel

Varighet

1

SOL teoridel

30 min

2

SOL-pyramiden 1-4 (logografisk og fonologisk lesing)

28 min

3

SOL-pyramiden 5-6 (ortografisk lesing)

23 min

4

SOL-pyramiden 7 (økt automatisering og leseflyt)

11 min

5

SOL-pyramiden 8-10 (strategisk lesing) 

16 min

6

Hvordan soler vi elever?

35 min

7

Praktisk SOL- tips

13 min