SOL

Systematisk Observasjon av Lesing

Hva er SOL?

Skulle du ønske du hadde et kartleggingsverktøy med god faglig kvalitet som sikret elevene dine en systematisk leseopplæring?

Gjesdal kommune har utviklet et forskningsbasert verktøy som gir lærere støtte i arbeidet med å gjøre elevene våre til funksjonelle lesere.

Lesing er noe av det viktigste elevene lærer på skolen. Dersom eleven ikke mestrer lesing kan det gi vansker i skole, fritid og arbeidsliv. Vi kan ikke slå oss til ro med at 20 % av elevene i Norge går ut av grunnskolen uten gode nok leseferdigheter.

SOL-verktøyet har vært i bruk Gjesdal kommune i flere år og er delt med kommuner over hele Norge. Oversikt finner du her.

 

SOL kort oppsummert

  • Et praktisk verktøy som kan indikere hvor elevene er i sin leseutvikling.
  • Et kompetansehevingsprogram for lærere.
  • Et verktøy der hver elev kan følges i sin leseutvikling gjennom alle 10 årene.
  • Et tilbakemeldingsverktøy til elever og foresatte.
 

Dersom du har spørsmål om SOL, kan du henvende deg til kommunalsjef oppvekst Jone Haarr mob. 41161967 /jone.haarr@gjesdal.kommune.no

SOL

Vår historie

I 2005 var Gjesdal kommune på jakt etter et verktøy som kunne bedre elevenes leseferdigheter og gi lærerne våre økt kompetanse i den normale leseutviklingen.
Vi endte opp med å utvikle vårt eget verktøy; SOL, som står for Systematisk Observasjon av Lesing. Gjesdal kommune kurser alle lærere i SOL. Alle våre lærere har nå et felles språk som beskriver hvor den enkelte elev er i sin leseutvikling, og de vet hvilke tiltak som kan hjelpe eleven videre.
Allerede i 2007 banket nabokommunen på døren, og ønsket SOL-kurs for sine lærere. Dette førte til at vi utviklet en kurspakke for eksterne skoler og kommuner.
Etter den første henvendelsen fikk vi raskt flere henvendelser fra hele Norge.
Til nå er det ca. 150 000 elever som går på en SOL skole.
Når vi ser oss tilbake, mener vi at det viktigste vi gjorde var å bygge kompetanse hos lærerne.
Det var, og er, et behov for kompetanse, og gjennom stort engasjement, sterkt eierskap og en praksisnær tilnærming har vi lykkes med SOL.

Hva sier våre kunder om SOL?

Sylvia 2

Sylvia Gjersdal

Rektor

SOL er eit godt arbeidsreiskap for lærarane på skulen vår. Det at lesinga blir kartlagt systematisk gjer at vi i større grad klarer å fange opp dei som treng meir tilpassa opplæring.
I tillegg er det eit godt system for oss når det gjeld å utvikle kompetanse i personalet, både for nye og påfyll og repetisjon for dei med mykje erfaring. Systematikken i SOL gjer at det er enklare å drive utviklingsarbeidet i lesing, både på lærarnivå og på skuleleiarnivå.

Live Høgemark

Lærer

Gjennom bruk av SOL har jeg utviklet egen kompetanse og trygghet som leselærer. Jeg vet hva jeg skal lytte etter i leseveiledning, og kan gi elevene konkrete framovermeldinger. Jeg vet hva som er neste steg, jeg kan identifisere vansker eller tungvinte strategier, og jeg vet hvilke tiltak som kan hjelpe eleven videre. Jeg bruker SOL i klasseromsundervisning, i individuell leseveiledning, og i stasjonsarbeid.

SOL er eit konkret og godt arbeidsreiskap for lærarane våre. Det hjelper oss med å gje grundige tilbakemeldingar og framovermeldingar til elevar og føresette, og til å tilpassa til den enkelte elev.
SOL webinaret de har laga er nyttige både for nytilsette og dei som treng påfyll og repetisjon.

Astrid

Astrid K Håland

Lagleiar

SOL-kommuner