“SOL - Systematisk Observasjon av Lesing”

Det skjer noe spennende med SOL - ei ny nettside er på vei!

 

 

 

Hva er SOL?

 • Et system/verktøy for å fastslå hvor elevene er i sin leseutvikling
 • Et kompetansehevingsprogram for lærere
 • Et verktøy der hver elev skal følges i sin leseutvikling gjennom alle 10 årene
 • Et verktøy for tilbakemelding til elever og foresatte
  Dersom du har spørsmål til oss, kan du henvende deg til kommunalsjef for opplæring Jone Haarr, tlf. 51 61 43 12 eller jone.haarr@gjesdal.kommune.no

Den nasjonale lesekonferansen i Stavanger 2018 gjorde oss begeistret og ga oss mange gode bekreftelser på at vi har satset riktig når vi utviklet verktøyet SOL i Gjesdal. SOL kursene våre har gitt mange lærere kompetanse, og det er nå ca 130 000 norske elever som har SOL på sin skole. Les noen av bekreftelsene den nasjonale lesekonferansen ga oss:

 • Observasjon av elevers høytlesing er viktig.
 • Å la elevene lese ukjent tekst er viktig, fordi dette gir lærer nyttig informasjon.
 • Relevante tekster er viktig.
 • Lærere må skaffe seg oversikt over hvor elevene er i sin leseutvikling.
 • Kartlegging er viktig, men da må vi vite hva formålet med kartleggingen er. Kartleggingen må forplikte.
 • Observasjon av leseflyt er viktig.
 • For å observere leseflyt må elevene lese høyt for lærer.
 • Lærere må ha kompetanse til å oppdage hva elevene trenger veiledning på.

Dette er det SOL handler om!

Lykke til med SOL arbeidet på din skole!

 

 Copyright © 2011 Gjesdal kommune. Utviklet av Conexus AS