“SOL - Systematisk Observasjon av Lesing”

SOL - Systematisk Observasjon av Lesing

 

ERKLÆRING
Eieren av lisens, bruksrett eller solpermen erklærer å følge de generelle føringer som gis om opphavsrett og kopibeskyttelse jfr. Åndsverksloven.

 

Innholdet på disse ressurssidene er omfattet av samme lovgivning og skal derfor ikke kopieres eller på annen måte videredistribueres til personer som ikke er omfattet av lisensen/bruksretten.

 

Filer som lastes ned fra SOLsidens ressurssider kan fritt brukes innenfor skole eller kommune som er inkludert av lisensen, men kan ikke verken via papir eller elektronisk kopieres eller sendes på mail eller på noen annen måte gjøres tilgjengelig for personer utenfor lisesnsavtalen.

 

Dersom du/dere aksepterer disse betingelsene klikk på: "Jeg aksepterer" og skriv deretter inn brukernavn og passord.

 

 

 Copyright © 2011 Gjesdal kommune. Utviklet av Conexus AS